Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej realizuje projekt
 „Gotowi na przyszłość” 
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wartość realizowanego projektu to: 340 866,59 zł. 
Środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Gotowi na przyszłość - foto 1
Gotowi na przyszłość - foto 2
Gotowi na przyszłość - foto 3

Celem projektu jest wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nowoczesnych technik ICT.

W projekcie udział bierze 230 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

- Zostań przedsiębiorcą

W zajęciach uczestniczy 15 uczniów, którzy zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną nt. rozpoczęcia działalności gospodarczej, wyboru zawodu, wzbogacą swoje kompetencje w zakresie komunikacji, współpracy w grupie i radzenia sobie ze stresem. Na zajęcia zostaną zaproszeni pracownicy m.in. US, ZUS. Odbędą się wyjazdy do zakładów pracy. 

- Kurs języka angielskiego "Festivals and Special Days"

Kurs przeznaczony jest dla 30 uczniów, którzy będą posługiwać się językiem w praktyce, poznają popularne święta krajów anglojęzycznych. Będą uczestniczyć również w 3 dniowym obozie językowym.

- Klub wielbicieli przyrody

Uczniowie będą wykonywać samodzielnie eksperymenty przyrodnicze, obserwować i wyciągać wnioski, zgłębiać tajemnice świata na zajęciach badawczych w Akademii Jana Długosza. Będą świadomi odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę. W zajęciach bierze udział 15 uczniów.

- Klub Małego Odkrywcy

20 uczniów poprzez zabawę i gry terenowe, pozna wybrane zagadnienia z przyrody. Będą zgłębiać tajniki świata przyrody i uczyć się zachowań proekologicznych.

- Klub Reportera

Uczniowie nauczą się redagować "Poradnik uczniowski" korzystając z technik komputerowych i cyfrowych. Poznają również zasady pracy reporterskiej od kuchni poprzez zajęcia w studiu telewizyjnym w Katowicach. W zajęciach uczestniczy 12 osób.

- Komputer przybliża świat

Uczniowie zdobędą umiejętności korzystania z ITC, nauczą się tworzyć dokumenty tekstowe, projekty graficzne i multimedialne. W zajęciach uczestniczy 20 osób.

- Drużyna Młodych Fizyków

15 uczniów pozna  zjawiska fizyczne, poszuka związków między zjawiskami fizycznymi a doświadczeniem modelowym, nauczy się wykonywać eksperymenty fizyczne.

- Biologia bez tajemnic

Uczniowie  będą wykonywać eksperymenty i obserwować przyrodę, wyciągać wnioski, określać związki między stopniem zanieczyszczenia atmosfery a kondycją roślin. W zajęciach uczestniczy 15 osób.

- Matematyka w praktyce

45 uczniów nauczy się dostrzegać matematyki w życiu codziennym.

- Koło Młodego Chemika

15 uczniów  będzie samodzielnie  wykonywać doświadczenia  dotyczące  zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, żywności.

- Klub Obieżyświat

Uczniowie  dzięki zajęciom posiądą umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, praktycznego wykorzystania wiedzy w zajęciach terenowych. W zajęciach uczestniczy 15 osób.

- Kurs języka niemieckiego

15 uczniów nauczy się języka w praktyce, pozna atrakcje turystyczne, najciekawsze miejsca i najpopularniejsze dyscypliny sportowe krajów niemieckojęzycznych.

- Klub informatyki stosowanej

Uczniowie  nauczą się grafiki komputerowej, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych ,stron internetetowych. W zajęciach uczestniczy 10 osób.

- Angielski dla nastolatków

30 uczniów będzie posługiwać się językiem angielskim w praktyce, pozna kulturę krajów anglojęzycznych.

We wszystkich zajęciach będzie uczestniczył trener komunikacji interpersonalnej w celu pokonania przez uczniów bariery osobistej i psychologicznej. Praca z trenerem ułatwi zaprezentowanie uczniom wyników swoich prac w trakcie spotkania podsumowującego.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.zswreczyca.info/infopage.php?id=71