INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 14.01.2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022

Zdobądź 5 000 złotych na realizację swojego...

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której rozdamy łącznie kwotę 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Zorganizujemy trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł....