Harmonogramy Eko-System kwiecień-czerwiec...

W załącznikach znajduje się harmonogram wywozu odpadów dla sektorów: I, III, IV od kwietnia do czerwca br.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na...

PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wręczyca Wielka

Kurendy dotyczące odbioru odpadów

Informacje dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka sektor I, III oraz IV