„INICJATYWA ANTYSMOGOWA” W PRZEDSZKOLU W...

14 sierpnia br. Gmina Wręczyca Wielka zawarła umowę z Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT na „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i...

UMOWA DOTYCZĄCA USUNIĘCIA OSADU ŚCIEKOWEGO Z...

W sierpniu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a firmą FILTECH sp. z o.o. dotyczącą usunięcia osadu ściekowego z dna zbiornika oraz modernizacji systemu napowietrzania na...

Wnioski usuwania azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2024 rok.

Zapraszamy na spotkanie z Ekodoradcą

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Województwa Śląskiego działający w ramach Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

zaprasza mieszkańców gminy Wręczyca...

Wyłożeni do wglądu spisu członków izby...

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

informuje, że

w dniach od 25.08.2023 r. do 31.08.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu t.j.: 7.15 –...

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania