Apel do mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

W bieżącym tygodniu mieszkanka naszej gminy padła ofiarą przestępstwa kradzieży pieniędzy. Kobieta, która zapukała do drzwi podała się za pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dlatego też, w związku z przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, apelujmy o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do osoby, która go odwiedza, powinien poprosić o okazanie dokumentu lub wezwać policję.

Jednocześnie informuję, że prawo do wizyt w środowisku i przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie gminy mają wyłącznie pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, którzy legitymują się legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem i opatrzoną pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Naszych pracowników socjalnych na ogół znamy osobiście – jeśli jest inaczej, trzeba to sprawdzić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Żaden OPS nigdy nie pobiera żadnych zaliczek w poczet przyznanej pomocy ani też nie przynosi pieniędzy do domu.

W razie podejrzenia, że mamy do czynienia z taką próbą oszustwa, należy natychmiast powiadomić policję dzwoniąc pod numer 997.

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka
mgr Henryk Krawczyk