Wyniki naboru

Wyniki naboru Fotowoltaika i kolektory słoneczne

15 maja 2019 r. zostały wybrane do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę ponad 147 mln zł. Listy projektów wybranych do dofinansowania (grantowych i niegrantowych) oraz imienna lista członków Komisji dostępne są na stronie:

rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii