KOMUNIKAT W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka,

Ci Państwo, z którymi skontaktował się telefonicznie pracownik Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, i którzy otrzymali informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego proszeni są o dokonanie wpłat z tytułu zakupu węgla w wysokości 2.000,00zł (brutto) za 1 tonę węgla (groszek, orzech). W przypadku zakupu 1,5 tony węgla będzie to kwota 3.000,00zł (brutto).

 

Wpłaty należy dokonać na wydzielony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział we Wręczycy Wielkiej

Nr 69 8248 0002 2003 2600 0912 0017

 

W tytule należy napisać „preferencyjny zakup węgla” oraz podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

 

Odbiór faktury za preferencyjny zakup węgla do pięciu dni roboczych od wpłaty wymaganej kwoty w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, pokój Nr 5, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 34 377-84-05.

 

Informacje dotyczące zakupu węgla po preferencyjnych cenach będą dostępne na stronie internetowej Gminy pod adresem www.wreczyca-wielka.pl oraz pod nr telefonu: 34 377-84-20, 34 377-84-07 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Pragnę poinformować, że pierwszy transport węgla z kopalni „Janina” odbędzie się 7 grudnia br.

 

Uwaga:

Gmina Wręczyca Wielka nie ma wpływu na jakość i sortyment węgla.

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Tomasz Osiński