Kurenda

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odbioru bioodpadów w miesiącu październiku 2016 roku – Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że:

- w miesiącu październiku br. bioodpady, gromadzone w oddzielnym pojemniku 120 l należy wystawić w terminie odbioru odpadów zmieszanych,

- w pozostałych miesiącach (listopad – kwiecień) bioodpady, należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane.