Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby budowy nowej linii elektroenergetycznej

W czerwcu rzeczoznawcy majątkowi rozpoczęli prace nad sporządzaniem operatów szacunkowych w pasie technologicznym. Ze względu na specyfikę pracy rzeczoznawców majątkowych, sporządzanie operatów szacunkowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu z właścicielami. Operaty szacunkowe są niezbędne do rozpoczęcia procesu rokowań. W kolejnym etapie, podczas indywidualnych spotkań z właścicielami nieruchomości, pełnomocnicy PSE przedstawią ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu dla linii. O rozpoczęciu procesu rokowań wszyscy właściciele nieruchomości zostaną poinformowani listem poleconym.