Zakup węgla

Uprzejmie informujemy, że osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla oraz nie odebrały całości wnioskowanego węgla kamiennego proszone są o jak najszybsze wpłaty i odbiór węgla ze składów węglowych. Dostępny jest węgiel groszek, groszek kruszony i orzech. Węgiel pochodzi z kopalni Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o jak najszybsze wpłaty. Wpłaty należy dokonać na wydzielony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział we Wręczycy Wielkiej

Nr 69 8248 0002 2003 2600 0912 0017

W tytule należy napisać „preferencyjny zakup węgla” oraz podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

Po dokonanej wpłacie należy oczekiwać na telefon z wyznaczonego składu węglowego.