Ostrzeżenia meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Ostrzeżenia meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obrazek - Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Spotkanie, 1 Sierpnia 2018 r. godz. 16.00, GOK Wręczyca Wielka

Zawiadomienie

24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpakowaniach i gospodarujących odpadami”.