Logotyp
Logotyp

Gmina Wręczyca Wielka zrealizowała pięć projektów dofinansowanych środkami z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z 2019 roku. Zrealizowane projekty, to:

1. Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Jezioro

2. Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Borowe

3. Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Puszczew

4. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kuleje

5. Budowa placu zbaw w miejscowości Piła Druga

Obrazek - Jezioro
Obrazek - Jezioro
Obrazek - Jezioro
Obrazek - Borowe
Obrazek - Borowe
Obrazek - Borowe
Obrazek - Puszczew
Obrazek - Puszczew
Obrazek - Puszczew
Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje
Obrazek - Piła
Obrazek - Piła
Obrazek - Piła

W ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zrealizowany został projekt pn „Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Wręczyca Wielka”.

Wartość dofinansowania wynosi 935 014,00 złotych.

Inwestycja realizowana była w okresie od 19.03.2018 do 23.08.2018 roku.

Zakres rzeczowy:
- budowa drogi o długości 859mb
- budowa chodnika o łącznej długości 924mb
- odwodnienie-kanalizacja deszczowa na długości 840mb
- oświetlenie uliczne o długości 924m (16 punktów świetlnych)
- zjazdy na posesje
- oznakowanie

Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa
Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa
Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa
Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa
Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa
Obrazek - Wreczyca ul. Czereśniowa

W okresie od kwietnia 2016 do września 2016 roku z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy”.

Wartość kosztów kwalifikowanych 2 759 235,22 zł, dofinansowanie z budżetu państwa  1 366 942,00 zł .

Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy

Utylizacja Azbestu 2015 Gminy Wręczyca Wielka

W roku 2015 Gmina Wręczyca Wielka zrealizowała projekt polegający na zbiórce, demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych. W ramach projektu zutylizowano 111,91 ton azbestu z 41 posesji. Na realizację projektu gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 25 171,88 zł, co stanowi 50% wartości projektu.

W roku 2016 Gmina Wręczyca Wielka zrealizowała projekt polegający na zbiórce, demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych. W ramach projektu zutylizowano 101,93  ton azbestu z 42 posesji. Na realizację projektu gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości 46 003,20 zł.