Konsultacje

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Treść projektu Uchwały i Regulaminu w załączeniu poniżej.