Kurenda - trening sprawności syren alarmowych

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r. ( termin zapasowy 16 października br.) zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie , podczas którego odbędzie się również trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i  alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.