Zapraszamy na spotkanie z Ekodoradcą

Ekodoradca Subregionalny Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Województwa Śląskiego działający w ramach Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

zaprasza mieszkańców gminy Wręczyca...

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Nr 118/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne,...

UWAGA MIESZKAŃCY

AKTUALIZACJA 14-08-2023 godzina 10.35

 

!!!WODA JUŻ ZDATNA DO PICIA!!!

 

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku dnia 14 sierpnia 2023 r. WYDAŁ DECYZJĘ STWIERDZAJĄCĄ...

KAMPANIA INFORMACYJNA ,,JAK CZYTAĆ FAKTURY...

Skomplikowany język techniczny, zmienność stawek i opłat, niejasny podział kosztów, a także błędy w fakturach powodują trudności w czytaniu faktur za energię elektryczną.

 

Co wpływa na cenę za prąd...