Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

INFORMACJA ZUS Weekend dla Ukrainy w ZUS 26-27 marca

Od 26 marca obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennym, będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dlatego w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 -15:00 placówki Oddziału ZUS w Częstochowie będą otwarte dla obywateli Ukrainy.

Adresy placówek Oddziału ZUS w Częstochowie 

 • Oddział ZUS w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 43/45
 • Inspektorat ZUS w Kłobucku - ul. Targowa 3 a
 • Inspektorat ZUS w Lublińcu - ul. Oleska 26
 • Inspektorat ZUS w Myszkowie - ul. Sikorskiego 57
 • Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu - ul. Rynek 1

Ważne! Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Aby złożyć wniosek nie jest konieczna wizyta w ZUS Można samodzielnie:

 • założyć i potwierdzić profil PUE ZUS (za pomocą profilu zaufanego);
 • złożyć wniosek o 500+ przez PUE ZUS.

PROCEDURA NADANIA NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Procedura nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 23 lutym 2022 roku mogą starać się o nadanie nr PESEL PROCEDURA NADANIA NUMERU PESEL:

1. Wnioski o nadanie numeru PESEL są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 34 377 84 10 lub w pokoju nr 10 Urzędu Gminy.

2. Na umówione spotkanie należy zabrać ze sobą:

- dokument tożsamości, na podstawie którego przekroczona została granica polsko-ukraińska,

- jedną aktualną fotografię biometryczną o wymiarach 34 x 45 mm,

- telefon komórkowy z numerem polskiego operatora telefonicznego,

- adres e-mail, na który wysłane zostanie hasło do profilu zaufanego.

 

Dziecko poniżej 12 roku życia nie musi być obecne podczas nadawania numeru PESEL (z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miałoby w oparciu o oświadczenie - brak dokumentu dziecka).

 

ZAKTUALIZOWANA ULOTKA INFORMACYJNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Materiały edukacyjne dla obywateli Ukrainy - profilaktyka HIV / AIDS

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC

Szanowni Państwo,

dziękuję za zaangażowanie oraz wielkie serce jakie wkładacie Państwo w organizację pomocy naszym siostrom i braciom z Ukrainy, w dramatycznej potrzebie. Wiem, że wielu mieszkańców naszej gminy otworzyło już swoje domy, dając uchodźcom schronienie i wyżywienie. To piękny i szlachetny gest, za który raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Skala tej pomocy jest ogromna i wciąż rośnie w rozmaitych odmianach – pomocy materialnej, pomocy rzeczowej, rady, tłumaczenia. Dziękuję za tak ofiarną pomoc po naszym apelu. Gminny magazyn z najpotrzebniejszymi rzeczami dla uchodźców zapełnił się bardzo szybko.

Przygotowaliśmy miejsca, do których przyjęliśmy uchodźców, gdzie zapewniliśmy im dogodne warunki. Nie byłoby to możliwe bez Waszej pomocy.

Dziękuję za Państwa hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji.

Kieruję do Państwa wyrazy wdzięczności, podziękowania i dumy z Nas wszystkich. Nie ustawajmy w tej pomocy.

Wójt Gminy Wręczyca Wielka - Tomasz Osiński

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne. Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek. Link do strony SG: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

PROŚBA O POMOC

Szanowni Mieszkańcy,

dziś do naszej gminy dotrze kolejna grupa uchodźców z Ukrainy. W związku z tym konieczna jest natychmiastowa pomoc. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, do ludzi dobrej woli, o włączenie się do akcji pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Obecnie najbardziej potrzebne są:

 • kołdry
 • koce
 • śpiwory
 • poduszki
 • pościel
 • ręczniki

Punkt zbiórki znajduje się w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy urzędu rzeczy można dostarczać do Remizy OSP w Długim Kącie. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i zaangażowanie.

Liczymy na Wasze wsparcie! 

WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY WJECHALI DO POLSKI SAMOCHODAMI

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:

• Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.

• Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

Treść komunikatu po ukraińsku:

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В'ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в'їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:

 • Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
 • Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в'їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон

ZWERYFIKOWANA BAZA DANYCH O RÓŻNORODNYCH DZIAŁANIACH POMOCOWYCH

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://pomagamukrainie.gov.pl/.

Platforma przygotowana jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.

 

 

Informationsbroschüren für Menschen, die aus der Ukraine kommen

Das Merkblatt enthält grundlegende Informationen zu Aufnahmestellen, medizinischer Versorgung sowie Möglichkeiten der Arbeitssuche, Kindererziehung und Aufenthaltslegalisierung, einschließlich Telefonnummern und Internetadressen. Materialien in 4 Sprachversionen - Ukrainisch, Russisch, Englisch und Polnisch.


 

PORADNIK DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

ZGŁOŚ CHĘĆ PRZYJĘCIA OSOBY PRZYBYWAJĄCE Z UKRAINY

Szanowni Państwo,

informujemy, że uruchomiony został specjalny dwujęzyczny serwis Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, gdzie możecie Państwo zgłaszać chęć przyjęcia osób przybywających z Ukrainy.

Osoby mogące ugościć uchodźców podają kilka informacji o tym kogo i gdzie mogą przyjąć oraz swoje dane kontaktowe, aby ułatwić bezpośredni kontakt ze sobą. Jest to prosta baza lokalowa przygotowana z myślą o mieszkańcach – prywatnych osobach, które chcą pomóc, a nie zawsze wiedzą jak zacząć.

INFORMACJE

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do swoich domów, powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 - I piętro pokoje: 129, 129, 126 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. :

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:15 do 15:15,

- a we wtorki w godz. od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku uchodźcy z Ukrainy powinni złożyć stosowne oświadczenia w celu założenia i prowadzenia ewidencji uchodźców przebywających na terenie gminy Wręczyca Wielka.

Druki oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka oraz w załącznikach poniżej.

Pomagam Ukrainie

Jeśli chcesz wesprzeć obywateli Ukrainy, zgłoś chęć pomocy poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl/. Za pośrednictwem prostego formularza zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe, samorządy, firmy oraz osoby prywatne.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy/Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України/Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine

Jeśli szukasz konkretnej pomocy, np. schronienia lub pracy – zarejestruj się poprzez stronę Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepomagamukrainie.gov.pl/.

Masz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i służby zdrowia. Zapewnimy też dostęp do innych instytucji. Nie martw się o formalności. Twój dalszy pobyt w Polsce będzie legalny – w najbliższych dniach nie musisz składać żadnych wniosków. W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie (listę znajdziesz na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieua.gov.pl). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75. Aby uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu, możesz się też kontaktować z infolinią Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 606 32 32.

WAŻNE!

Nie działaj na własną rękę! Strona Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepomagamukrainie.gov.pl/ powstała po to, żeby koordynować pomoc humanitarną i żeby odpowiednie wsparcie trafiło do wszystkich, którzy go potrzebują.

Zbiórki darów

Jeśli chcesz przekazać potrzebującym paczki z żywnością, artykułami higienicznymi lub innymi potrzebnymi rzeczami – dostarcz je do punktu zbiórki w swojej okolicy. Przekazanie darów do takiego punktu zagwarantuje, że konkretne rzeczy trafią tam, gdzie w danej chwili są najbardziej potrzebne. Wykaz punktów zbiórki organizowanych przez samorządy dostępna jest w załączniku poniżej. W przypadku pytań dotyczących zbiórek darów prosimy o kontakt bezpośrednio z urzędami miast/gmin.

Koordynacja działań pomocowych – kontakt dla organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, które chcą zaangażować się w pomoc obywatelom Ukrainy, mogą się w tym zakresie kontaktować z p. Darią Czarnecką - tel.: 668096496, e-mail: czarneckad@katowice.uw.gov.pl.

GMINA WRĘCZYCA WIELKA POMAGA UKRAINIE

Na naszej stronie internetowej www.wreczyca-wielka.pl została utworzona zakładka POMOC UKRAINIE, na której umieszczane będą bieżące informacje dotyczącej pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym.

 • Najważniejszym obecnie zadaniem jest proces rejestracji uchodźców. Jest to bardzo ważne ponieważ pozwoli to wszystkim osobom przybywającym z Ukrainy na objęcie ich pełną bezpłatną opieką zdrowotną. Z uchodźców zdjęta jest całkowita kwarantanna.
 • Prywatne osoby muszą zgłaszać do urzędu gminy chęć zakwaterowanie uchodźców.
 • Punkt zbiórki dla osób, które przyjadą na teren Gminy Wręczyca Wielka znajduje się przy Urzędzie Gminy. Pomoc można również przekazać do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, na terenie warsztatów szkolnych od strony ul. Poprzecznej w Kłobucku gdzie został utworzony magazyn, w celu wysyłania pomocy do Ukrainy.

Uruchomione zostają specjalne numery telefony do gminnych koordynatorów:

 • USC - zgłaszanie dokumentów rejestracyjnych uchodźców tel. 534 166 192 lub 575 166 047
 • Jeśli chcesz kogoś zakwaterować lub zgłosić do zakwaterowania tel. 570 166 061 
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w transporcie lub chcesz zaoferować transport tel. 575 166 077 
 • Jeśli chcesz przekazać żywność, leki, podstawowe produkty medyczne, ubrania tel. 34 319 24 66 (w godzinach 8.00-15.00)

Dodatkowo podajemy numery do:

 • Koordynacja całości działań – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku Andrzej Wystalski tel. 784 926 197
 • Koordynacja pomocy rzeczowej – Mariusz Mandat tel. 609 099 764
 • Sekretariat Starosty Kłobuckiego dyżurujący 24/7 tel. 34 310 95 00

PUNKT ZBIORKI PRZY URZĘDZIE GMINY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ BĘDZIE CZYNNY CODZIENNIE OD GODZINY 8.00 DO 15.00. POZA TYMI GODZINAMI PROSIMY O KONTAKT TELEFONCZNY TEL 534 166 323

ZBIORKA NIEZBĘDNYCH PRODUKTÓW, DO UDZIELENIA INTERWENCYJNEJ POMOCY: