Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce

PRACA (працювати)

Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

informujemy, że na wortalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.