Informacje dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia mogą konsultować swoje projekty z pracownikiem urzędu w godzinach od 8 do 14- tej, w pok. nr 30 Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.