Konkurs dla klubów sportowych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego w okresie marzec 2020 - grudzień 2020