Konkurs Kultura Fizyczna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Infromacja o wyborze ofert 2023

Informacja Wójta Gminy Wręczyca Wielka o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu z dnia 03.03.2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023