INFORMACJA DOTYCZĄCA MIESZKAŃCÓW SEKTORA II

(Klepaczka, Długi Kąt, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka)

Harmonogram odbioru odpadów

W załącznikach poniżej znajduje się harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych sektorów gminy.

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie...

Odbiór bioodpadów w Gminie Wręczyca Wielka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2020 rok