Organizacje pozarządowe

Lp. Nr w rejestrze Nazwa Miejscowość Typ rejestru
1 9827 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU GMINY WRĘCZYCA 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul Mickiewicza 1 Rejestr Stowarzyszeń KRS
2 20459 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU 42-130 GRODZISKO ul. Floriańska 16 Rejestr Stowarzyszeń KRS
3 20653 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Śląska 28 Rejestr Stowarzyszeń KRS
4 20727 OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA PIERZCHNO 42-130 PIERZCHNO 29 Rejestr Stowarzyszeń KRS
5 22534 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY I OŚWIATY WE WSI GRODZISKO 42-130 GRODZISKO ul. Floriańska 16 Rejestr Stowarzyszeń KRS
6 22753 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 42-134 ZAMŁYNIE Rejestr Stowarzyszeń KRS
7 30213 JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "MUSTANG" - PRO - KALL - HAND 42-1300 WĘGLOWICE 13b Rejestr Stowarzyszeń KRS
8 31476 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 42-134 KLEPACZKA 45a Rejestr Stowarzyszeń KRS
9 34019 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLCACH 42-134 GOLCE 20 Rejestr Stowarzyszeń KRS
10 37179 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KULEJACH 42-134 KULEJE ul. Długa 12 Rejestr Stowarzyszeń KRS
11 38863 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRUSKOLASACH 42-134 TRUSKOLASY ul. Rynek 3 Rejestr Stowarzyszeń KRS
12 40527 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALEI 42-130 KALEJ ul. Długa 55 Rejestr Stowarzyszeń KRS
13 40609 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĘGLOWICACH 42-133 PUSZCZEW Rejestr Stowarzyszeń KRS
14 40874 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOROWEM 42-133 BOROWE ul. Długa 77 Rejestr Stowarzyszeń KRS
15 44066 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ WSI 42-133 CZARNA WIEŚ ul. Długa 90 Rejestr Stowarzyszeń KRS
16 53609 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGIM KĄCIE 42-133 DŁUGI KĄT 83 Rejestr Stowarzyszeń KRS
17 58212 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUTCE 42-134 HUTKA ul. Dolna 2 Rejestr Stowarzyszeń KRS
18 59929 ZWIĄZEK ZAWODOWY GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WE WRĘCZYCY WIELKIEJ Z /S W WĘGLOWICACH 42-133 WĘGLOWICE 5 Rejestr Stowarzyszeń KRS
19 67777 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PILE PIŁA PIERWSZA 68 Rejestr Stowarzyszeń KRS
20 95374 KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" WRĘCZYCA 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Sportowa 2 Rejestr Stowarzyszeń KRS
21 98964 SZKOŁA W WĘGLOWICACH 42-133 WĘGLOWICE 3 Rejestr Stowarzyszeń KRS
22 100363 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZARLEJCE 42-130 SZARLEJKA ul. Łukaszewicza 180 Rejestr Stowarzyszeń KRS
23 128513 KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" TRUSKOLASY 42-134 TRUSKOLASY ul. Sportowa Rejestr Stowarzyszeń KRS
24 233472 STOWARZYSZENIE "PROM" NA RZECZ ROZWOJU, WSPIERANIA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI GMINY WRĘCZYCA WIELKA 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Ślaska 20 Rejestr Stowarzyszeń KRS
25 256728 FUNDACJA "WSPÓLNA SPRAWA" 42-134 TRUSKOLASY ul. Czestochowska 40 Rejestr Stowarzyszeń KRS
26 285509 STOWARZYSZENIE "KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY WRĘCZYCA WIELKA" 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Śląska 20 Rejestr Stowarzyszeń KRS
27 313872 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWINACH 42-133 NOWINY ul. Długa 90 Rejestr Stowarzyszeń KRS
28 317701 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIEŻENIU 42-133 BIEŻEŃ ul. Strażacka 4 Rejestr Stowarzyszeń KRS
29 346561 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POZYTYWNIE - AKTYWNI 42-130 SZARLEJKA ul. Łukaszewicza 112 Rejestr Stowarzyszeń KRS
30 386658 STOWARZYSZENIE NOWOCZESNA WIEŚ 42-133 PUSZCZEW 23 Rejestr Stowarzyszeń KRS
31 427619 ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W LIKWIDACJI HUTKA Rejestr Stowarzyszeń KRS
32 483045 TRUSKOLASKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW 42-134 TRUSKOLASY ul. Szkolna 3 Rejestr Stowarzyszeń KRS
33 525070 STOWARZYSZENIE "KRZEWIENIA KULTURY I DAWNYCH TRADYCJI GMINY WRĘCZYCA WIELKA" 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Śląska 20 Rejestr Stowarzyszeń KRS
34 565809 STOWARZYSZENIE WEWRĘCZYCY 42-130 WRĘCZYCA WIELKA ul. Boczna 8 Rejestr Stowarzyszeń KRS
35 569930 STOWARZYSZENIE JA, TY-MY 42-133 BIEŻEŃ ul. Strażacka 24/1 Rejestr Stowarzyszeń KRS
36 25/2003 Ludowy Klub Sportowy "JUNIOR" Szarlejka 42-130 Kalej ul. Szkolna 1 Starostwo Powiatowe
37 31/2011 Klub sportów Walki "MIX-TEAM" 42-130 Wręczyca Wielka ul. Strażacka 4 42-130 Wręczyca Wielka ul. Strażacka 4
38 25/2003 Ludowy Klub Sportowy "Amator" Golce 42-134 Golce 72 Starostwo Powiatowe
39 42/2014 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Wręczyca 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sportowa 2a Starostwo Powiatowe
40 30/2003 Ludowy Klub Sportowy "Płomień"Borowe Ludowy Klub Sportowy "Płomień"Borowe Starostwo Powiatowe
41 16/1999 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Herkules" Truskolasy 42-134 Truskolasy ul. Szkolna 3 Starostwo Powiatowe
42 29/2003 Ludowy Klub Sportowy "HURAGAN" Jezioro 42-133 Jezioro 44 Starostwo Powiatowe