DEMOGRAFIA

DEMOGRAFIA Na Dzień 31.12.2014r.
Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
  RAZEM: 17684 osób
1. Bieżeń 824
2. Borowe 1050
3. Bór Zapilski 377
4. Brzezinki 105
5. Czarna Wieś 578
6. Długi Kąt 479
7. Golce 361
8. Grodzisko 745
9. Hutka 625
10. Jezioro 391
11. Kalej 1746
12. Klepaczka 413
13. Kuleje 678
14. Nowa Szarlejka 180
15. Nowiny 353
16. Pierzchno 326
17. Piła Druga 317
18. Piła Pierwsza 318
19. Puszczew 675
20. Szarlejka 810
21. Truskolasy 2005
22. Węglowice 350
23. Wręczyca Mała 640
24. Wręczyca Wielka 2851
25. Wydra 182
26. Zamłynie 305