INFORMACJA DOTYCZĄCA KURSOWANIA AUTOBUSÓW W...

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI LOKALNEJ GTV BUS W CZASIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH A.D. 2022 – ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA – GMINA WRĘCZYCA WIELKA oraz kierunki Panki – Przystajń – Kłobuck

INFORMACJE ARiMR

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka...

Rozliczeniu dochodów za rok 2021

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na...

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia fi450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie...

Nowa linia komunikacyjna 159

Na wniosek Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz licznych wniosków mieszkańców od środy 30 marca 2022 roku uruchamia się nową linię gminną o numerze 159. Linia po terenie gminy Wręczyca Wielka jest...

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego...

We wtorek, 22 marca br., odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego.

Na zjeździe została jednogłośnie podjęta uchwała intencyjna potępiająca atak...