Bezpłatne wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy

Fundacji STELLA VIRIUM realizuje projekt Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany jest od 7 lat; od zeszłego roku, że względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

Co oferuje projekt?

  • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
  • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;
  • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;
  • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
  • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia. Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.stellavirium.org/aplikuj-2/ do 18 lipca. Więcej danych zamieszczone jest na stronie fundacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.stellavirium.org.