Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w bieżącym roku przedszkola dyżurne będą funkcjonować następująco:

1. Do przedszkola dyżurnego przyjmowane będą dzieci, które uczęszczały do przedszkoli gminnych w roku szkolnym 2021/22, a ich rodzice (opiekunowie prawni) wykonują we wnioskowanym okresie pracę zawodową.

2. Zgłoszeń do przedszkola dyżurnego należy dokonywać na drukach stosowanych przy rekrutacji. Druki są dostępne w placówce, do której uczęszcza dziecko.

3. Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 13 czerwca o godz. 15.00. Wniosek należy złożyć w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

4. Przedszkola będą pełnić dyżur w dni robocze.

5. Przedszkola będą pełnić dyżur, jeśli w danej placówce zostanie zgłoszonych minimum 15 dzieci. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych możliwe jest łączenie oddziałów z różnych placówek.

6. Stawka dzienna za żywienie wynosi 11,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) i winna być wniesiona na konto przedszkola do którego będzie uczęszczało dziecko we wskazanych poniżej terminach:

7. Gmina nie będzie organizować dowozu dzieci do przedszkoli dyżurnych.