INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Zgodnie z pismem Firmy PORR S.A. – wykonawcy prac linii kolejowej – informujemy, że od dnia 09.05.2022 r. do 28.05.2022 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Bieżeń, w ciągu ul. Zielonej.

 

Jednocześnie informujemy, iż gmina nie jest inwestorem przebudowy linii kolejowej. Gmina jedynie przekazuje informacje od wykonawcy robót. Podane informacje służyć mają ułatwieniu w przemieszaniu się.