Jak zostać przedsiębiorczym mieszkańcem wsi

Stowarzyszenie
,,Krzewienia Kultury i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca Wielka''
realizuje projekt w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2014 – 2015
,,Jak zostać przedsiębiorczym mieszkańcem wsi''

W okresie od października 2015 do listopada 2015 zostanie przeprowadzone szkolenie, składające się z 6 modułów tematycznych:

1) Rozpoznanie rynku i poszukiwanie pomysłu na założenie własnej działalności.
2) Analiza opłacalności przedsięwzięcia oraz formy działalności gospodarczej.
3) Niezbędne formalności prowadzące do założenia firmy, wybór formy opodatkowania i ubezpieczenia ZUS czy KRUS.
4) Sposoby i instrumenty zewnętrznego wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa.
5) Spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi już działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.
6) Przygotowanie oraz omówienie biznesplanów przygotowanych przez uczestników szkolenia.

Moduły szkolenia będą raz w tygodniu ( wtorek )

Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i złożenie go w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w terminie do dnia 19.10.2015r. do godz. 12:00.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają osoby bezrobotne.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel 693 439 062 .

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020