Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 z dnia 25 października 2021 roku zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 2028",

Do udziału w konsultacjach zapraszamy Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.