"Nauka to przyszłość" w Szkole Podstawowej w Truskolasach

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach we współpracy z Urzędem Gminy Wręczyca Wielka realizowany był program „Być jak Ignacy”, którego celem było promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców.

W ciągu ośmiu miesięcy odbyło się 16 spotkań warsztatowych z uczniami należącymi do Szkolnego Koła Naukowego, w trakcie których uczniowie poprzez filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, eksperymenty i doświadczenia zdobyli wiedzę w takich dziedzinach jak: energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Przybliżone zostały im również postacie czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności podczas zajęć dawało uczestnikom wiele radości i entuzjazmu, a wykonywane zadania kształciły wyobraźnię, kreatywność oraz logiczne myślenie. Zajęcia pozwoliły wyzwolić wśród uczniów ciekawość świata nauki. Członkowie Szkolnego Koła Naukowego zgodnie stwierdzili, że „Nauka to przyszłość”, która wciąż jest do odkrycia.

Realizacji programu towarzyszyły konkursy szkolne na: wykonanie modelu wiatraka, plakatu „Jak oszczędzam wodę?”, modelu transportera przyszłości czy prezentacji multimedialnej pt. „Technologia przyszłości w życiu codziennym”. Wszystkie prace konkursowe były bardzo oryginalne i twórcze, a autorzy najciekawszych pomysłów otrzymają w dniu 1 czerwca br. nagrody rzeczowe finansowane przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka.