NOWA SALA MATEMATYCZNA W SZKOLE W WĘGLOWICACH

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach realizowany jest Projekt „Równe szanse drogowskazem sukcesu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni matematycznej, która została przystosowana do prowadzenia w niej zajęć, na jak najwyższym poziomie. Sala została doposażona w pomoce dydaktyczne w zakresie przedmiotów matamatyczno – przyrodniczych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Tomasz Osiński, Dyrektor Szkoły Agata Trzepizur, oraz przewodnicząca klasy VII Dominika Wierus. Dyrektor w imieniu swoim i społeczności szkolnej podziękowała realizatorom przedsięwzięcia. Wszyscy podkreślali doskonałe wykonanie inwestycji, nowoczesny wystrój sali i poprawę komfortu pracy w odnowionej pracowni.

Młodzież przygotowała dla zaproszonych gości quiz matematyczny, prezentując m.in. jak działa tablica multimedialna, jak z niej korzystać i jak dużym ułatwieniem jest dla uczniów.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych na wielu płaszczyznach oraz zmniejszenie dysproporcji kulturalnych pomiędzy wsią a miastem. W wyniku realizacji projektu w klasach IV-VIII podniesione zostaną umiejętności językowe oraz matematyczno-przyrodnicze. Nauczanie odbędzie się nowatorskimi metodami, przy wykorzystaniu nowych technologii.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 214 563,37 zł