Uwaga Stypendyści

Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się 5 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20. Pierwotny termin uległ zmianie ze względów niezależnych od organizatora.

 

Uroczystość odbędzie się w dwóch turach o godzinie 16.00 (uczniowie młodsi laureaci stypendium artystycznego) i o godzinie 18.00 (laureaci stypendium sportowego, naukowego oraz najstarsi laureaci stypendium artystycznego).

 

Poniżej znajdują się listy stypendystów z poszczególnym podziałem na grupy.