Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Poniżej znajduje się wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym wraz z załącznikami