Wykaz

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 51/2022 z dnia 14.04.2022 r