Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Wręczyca Wielka

W ubiegłą sobotę na zbiorniku wodnym PZW Jezioro, w miejscowości Jezioro, odbyły się otwarte zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Wręczyca Wielka. W zawodach wzięło udział 40 zawodników.

Z uwagi na duże zainteresowanie zawody odbyły się w dwóch turach. Po zakończeniu zawodów sędziowie przeprowadzili ważenie ryb i podliczyli wszystkie punkty.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się w siedzibie PZW Jezioro. Nagrody uczestnikom zawodów wręczali Wójt Gminy Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Radny Gminy Wręczyca Wielka Krzysztof Ocimek, Sołtys miejscowości Jezioro Danuta Smusz, Prezes PZW Jezioro Kazimierz Wieczorek, Skarbnik PZW Jezioro Sabina Mika, oraz Sędzia Sławomir Bednarek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.