"Zdalna szkoła"

Gmina Wręczyca Wielka jest realizatorem rządowego projektu

Za pozyskane fundusze w wysokości 70 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy – w ilości 25 sztuk. Laptopy zostały przekazane siedmiu szkołom z terenu Gminy Wręczyca Wielka, a następnie trafiły do uczniów. Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce zdalnej.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.