Informacja dla rolników

Informacja dla rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosić będzie:

Roczny limit to 110,00 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Roczny limit to 40,00 litrów oleju napędowego na 1 sztukę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2022 r. wynosi 1,00 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1 - 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
• 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie banku, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.