Informacja dotycząca pszok

Informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Grodzisku przy ul. Floriańskiej 4,
w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek)
będzie nieczynny.