INFORMACJA GTV: URUCHOMIENIE NOWEGO PRZYSTANKU W MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY

GTV BUS informuje, że z dniem 01 stycznia 2022 roku na wniosek gminy Wręczyca Wielka uruchamia się nowe przystanki TRUSKOLASY PIASKOWA oraz TRUSKOLASY CMENTARNA dla linii S1 i S3.

Ponadto nastąpią minutowe przesunięcia w realizacji rozkładu jazdy dla linii S:

Linia S1 przyśpieszenie kursu 6.55 z Truskolas na g. 6.50.

Linia S1 w kursach odwozowych w kier. Hutki o g. 12.45, 13.55 i 15.35 dodatkowo obsłuży nowe przystanki Truskolasy Piaskowa i Cmentarna.

Linia S2 przyśpieszenie kursu z Truskolas do Piły I z g. 7.13 na g. 7.08, oraz z Piły I z g. 7.20 na g. 7.15.

Linia S3 przyśpieszenie kursu z Truskolas z g. 7.27 na g. 7.22 autobus dodatkowo obsługuje nowe przystanki Truskolasy Piaskowa – Cmentarna, z pominięciem przystanku Częstochowska Cmentarz.

Linia S4 opóźnienie kursu 14.09 z Truskolas na g. 14.14.

Linia S6 uruchomienie nowego kursu o g. 16.05 Węglowice Szkoła – Jezioro – Puszczew – Węglowice Szkoła. Jest to nowy kurs przesiadkowy dla podróżnych z Częstochowy, którzy kursem o g. 15.10 (linia 154 mogą dojechać do Węglowic Szkoły p. 15.56) następnie o g. 16.05 możliwa przesiadka na autobus S6 do Jeziora i Puszczewa.