KOMUNIKAT W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka,

Pragnę Państwa uprzejmie powiadomić, że węgiel kamienny typu groszek jaki posiada Gmina Wręczyca Wielka w sprzedaży preferencyjnej pochodzący z kopalni Janina posiada uziarnienie od 5 do 40 mm.

Jest to sortyment średni, który może wymagać dla części gospodarstw kruszenia.

 

Zarówno usługa kruszenia, jak i transportu odbywać się będzie w cenie węgla, która wynosi 2.000,00 zł brutto za 1 tonę (w przypadku 1,5 tony cena ta to 3.000,00zł brutto).

 

Cena nie obejmuje workowania. Należy ją zatem ustalić z przedsiębiorcą na składzie węgla.

 

Informuję również, że nie ma potrzeby pobierania przez Państwa faktur w tut. urzędzie, gdyż są one przesyłane przez Urząd Gminy na składy węglowe.

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka - Tomasz Osiński