LIST Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

oraz Pracownicy Oświaty

Rok szkolny 2020/21 był inny niż wszystkie. Nikt z nas nie był przygotowany na taką sytuację. Dlatego właśnie w sposób szczególny doceniam ostatnie miesiące Waszej wytężonej pracy i nauki. Był to czas wyjątkowy, który wymagał od wszystkich dojrzałości, samodzielności i ogromnej dyscypliny. Słowa uznania kieruję do Dyrektorów, Nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. W tym wyjątkowym czasie nieocenione było również zaangażowanie rodziców, to dzięki nim współpraca ze szkołami przebiegała bezproblemowo, a dzieci mogły nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.

Słowa uznania kieruję w stronę Nauczycieli i Dyrektorów. Serdecznie Państwu dziękuję za wielkie oddanie i trud ogromnej pracy włożonej w organizację zajęć oraz edukację w mijającym roku. Stanęliście Państwo przed wyzwaniem, które wymagało zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań podejmowanych pod presją czasu i nie zawsze życzliwych opinii. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności w nowej i dla nich formule, rozbudziliście w nim zdolność samodzielnego działania i myślenia, pasję poznawania, zaangażowania i odpowiedzialności.

Uczniom gratuluję wszystkich sukcesów – tym trudniej było je osiągnąć w czasie podjętej przez Was, przy wsparciu nauczycieli, zdalnej nauki. Zdawaliście w ostatnich miesiącach tego roku niełatwy sprawdzian z samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój; cieszę się, że rozumiecie, jak wiele zależy od wykorzystania szansy, którą daje Wam szkoła. Życzę, by nie kojarzyła się Wam ona tylko z obowiązkami, ale była również miejscem, do którego chętnie – mam nadzieję – będziecie mogli wrócić po wakacjach.

Mijające miesiące to także czas wytężonych działań naszego samorządu, który nieustannie stara się polepszyć ofertę edukacyjną i warunki kształcenia na terenie naszej gminy. Rok szkolny 2020/21 na pewno zapisze się w historii każdej szkoły. Panująca pandemia spowodowała zamknięcie placówek na dłużej i wprowadzenie zdalnego nauczania. Był to czas niezwykle trudny, ale z pewnością dobrze wykorzystany.

Szanowni Państwo – Na progu zbliżających się wakacji wszystkim Państwu pragnę podziękować za trud całorocznego wysiłku. Życzę wszystkim słonecznej pogody, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapominanych wrażeń i szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu. Wypoczywajcie i gromadźcie siły na następny rok Nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni.

Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów. Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Tomasz Osiński