Nabór wniosków Fundacja Kronenberga

Nabór wniosków Fundacja Kronenberga Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości

Najbliższe terminy składania wniosków:

- od 2 marca do 27 marca 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 27 maja 2015 r.

- od 7 września do 2 października 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 25 listopada 2015 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Szczegóły na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski