Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.

Więcej informacji: http://spis.gov.pl

 Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

 

DOC Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUlotka informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 przygotowana przy pomocy programu ABBY Fine Reader dla osób niedowidzących i dla niewidomych (DOC)

 

 

O obowiązku udziału w spisie powszechnym przypomina Pan Witold Bańka – Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej

Do udziału w spisie zachęca znany kucharz Remigiusz Rączka

Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek- GUS Spis Ludności Loteria
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
Obrazek - Spis Ludności 2021
 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony

do 16 lutego 2021 r.

 

 

Treść ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021

w załączeniu poniżej.