Nowy podest sceniczny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach

Teatr w Szkole Podstawowej w Kulejach zostanie wyposażony w nowy podest sceniczny! Zakup jest możliwy dzięki projektowi szkoły nagrodzonemu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nowa scena pomoże m.in. reaktywować szkolne kółko teatralne, aktywizować mieszkańców i rozbudzić zaciekawienie wśród młodzieży teatrem.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.