Podsumowanie roku 2021

Szanowni Mieszkańcy

 

Podczas XXXV Sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka, która odbyła się 28 grudnia 2021 roku zaprezentowany został materiał wideo podsumowujący wydatki budżetowe w 2021 roku w naszej gminie.

 

Wszystkie działania realizowane przez Urząd mają na celu poprawić komfort życia mieszkańców. Wykonane w 2021 roku inwestycje, między innymi takie jak: poprawa i rozbudowa oświetlenia, budowa oraz przebudowa dróg, prace remontowo- budowlane związane z wodociągami oraz fundusz sołecki sprawiają, że Gmina Wręczyca Wielka systematycznie realizuje zadania własne.

 

Środki finansowe będące w dyspozycji samorządów gminnych często okazują się niewystarczające na realizację zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Sytuacja ta potęgowana jest między innymi pandemią. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych Gminy wciąż dbamy o to, aby sukcesywnie realizować zadania wpływające na wzrost komfortu życia naszej społeczności.