„Poznaj Polskę”

W drugiej turze wnioskowania w roku 2022 na wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” szkoły samorządowe Gminy Wręczyca Wielka otrzymały na to zadanie wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 54 480 zł. W sumie jak dotychczas w ciągu 2022 r. wsparcie z budżetu państwa dla szkól naszej gminy wyniosło 83 152 zł.

Zrealizowano 8 wycieczek szkolnych:


- 4 wycieczki Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, uczniowie klas IV-VIII pojechali na trzydniową wycieczkę do Torunia, Gdańska i Gdyni oraz jednodniową do Krakowa i Wieliczki, a uczniowie klas młodszych na jednodniowe wycieczki do Wrocławia i do Krakowa,
- 2 wycieczki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Makuszyńskiego Kalei, uczniowie klas I-III zwiedzili Zamek w Ogrodzieńcu i Muzeum Starych Rzemiosł w Żarkach , a uczniowie klas IV-VIII Muzeum Wsi Opolskiej i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,
- 1 wycieczkę Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach uczniowie klas I-III zwiedzili Zamek w Ogrodzieńcu i Muzeum Starych Rzemiosł w Żarkach,
- 1 wycieczkę Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Borowem, uczniowie klas IV-VIII pojechali na dwudniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego.

W pierwszej turze realizacji programu 4 wycieczki zrealizowały Szkoły Podstawowe w Węglowicach i w Kulejach.