Preferencyjny zakup węgla - informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze zbliżającymi się terminami dostaw węgla typu „Orzech” informujemy, że w pierwszej kolejności węgiel będzie wydawany tym osobom, które do tut. urzędu złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla oraz dokonały płatności na wyznaczone konto.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o jak najszybsze wpłaty. Wpłaty należy dokonać na wydzielony rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział we Wręczycy Wielkiej

Nr 69 8248 0002 2003 2600 0912 0017

 

W tytule należy napisać „preferencyjny zakup węgla” oraz podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

 

Po dokonanej wpłacie należy oczekiwać na telefon z wyznaczonego składu węglowego.