PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuje o przystąpieniu Gminy Wręczyca Wielka do zakupu tego paliwa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7:15 – 15:15, wtorki 8:00 – 16:00) w biurze podawczym na parterze budynku lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie (nie więcej niż 2 000 zł za tonę) będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej (powiązane pliki).