Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

Poniżej przedstawiamy terminy składania dokumentów

Przedszkola:

Od 6 lutego do 28 lutego deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej (rodzice/opiekunowie dzieci już uczęszczających).

Od 6 marca do 31 marca wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (dla rodziców/opiekunów dzieci rozpoczynających przedszkole).

Szkoły - klasy pierwsze:

Do 10 marca zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły.

Od 13 do 31 marca wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Dokumenty niezbędne w rekrutacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych przedszkoli i szkół od 6 lutego. Dokumenty składamy w wybranym przedszkolu/szkole.