WÓJT GMINY TOMASZ OSIŃSKI INFORMUJE

W lutym Gmina Wręczyca Wielka złożyła wniosek na zadania remontowe dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na następujące drogi:

 • 560066 S -Ul. Jesienna w miejscowości Piła Druga
 • 560046S - droga łącząca miejscowości Bieżeń i Puszczew
 • 560036S - miejscowość Wydra
 • 560063S - miejscowość Wydra
 • 560078S - ul. Cmentarna w miejscowości Truskolasy
 • 560077S – ul. Słowackiego w miejscowości Truskolasy
 • 560052S- miejscowość Węglowice
 • 560052S- miejscowość Węglowice
 • 560031S – ul. Strażacka w miejscowości Kalej
 • 560064S – miejscowość Golce

Łączna wnioskowana kwota to 3 657 000,00zł .

 

Dodatkowo Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński podpisał dwa wnioski o pozyskanie środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W lutym odbyła się wizja w terenie w sprawie oceny celowości robót – ocena była pozytywna.

Wnioski dotyczyły:

 • Budowy drogi gminnej nr 560024S – ulica Nadrzeczna w miejscowości Grodzisko
 • Budowy drogi gminnej, ulicy Leśnej w miejscowości Borowe, oznaczona nr ewid. dr-348

Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcia naborów.